پروژه هاپروژه های آبسازه های دریایی

Text/HTML

موضوع: احداث موج شکن دریایی چابهار

محل اجراء: استان سیستان و بلوچستان - شهرستان چابهار - کیلومتر 6 جاده پساندر به گواتر

کارفرما: دولتی

مشاور: مهندسان مشاور فرا دریا عرشه

مشخصات پروژه:

بازوی شرقی بطول 1780 متر

بازوی غربی بطول 1020 متر

دایک ساحلی بطول 983 متر

 

احجام کار عبارت است از:

حجم عملیات سنگی : حدود 1.200.000 متر مکعب

حجم آنتی فر : حدود 240.000 متر مکعب      

 

 

MdidGalleryPro

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2015